Terveys Qigong (Chi Kung) viikkotunnit Tampereella

Qigong-tunnit toteutetaan lempeästi drop-in tunteina, aloittamaan ja mukaan pääset koska vain. Ohjaajana Terveys Qigong-ohjaaja Osku Leinonen.

Terveys Qigong -sarjat ovat tyylikkäitä ja harmonisia - niissä yhdistyy vahvuus sekä pehmeys, sisäinen voima sekä ulkoinen rentous. Sarjan liikkeitä oppii kuin huomaamatta, kehon ja mielen virkistyessä ja muuntuessa kohti tasapainoisempaa itseä. Aiempaa kokemusta ei tarvita, sopii kaikenikäisille. Harjoittelemme pääasiassa seisten ja yksinkertaisilla askelilla, tarvittaessa tuolilla istuen - lattialle ei siis tarvitse mennä.

Harjoitukset tukevat monien urheilu- ja liikuntalajien harjoittelua, arkiliikkumista ja kehotietoisuutta. Voit osallistua kiristämättömissä arki- tai liikuntavaatteissa, paljain jaloin, sisäkengillä tai villa/sukkasillaan. Qigong-harjoittelussa et tarvitse mitään välineitä.

Harjoittelun pohjana on Terveys Qigong -sarjat (chi kung), sekä liikkumis- rentoutus- ja hengitysharjoitukset. Mielikuvien käyttö (mm. butoh-harjoittelusta) on tukemassa liikkeen seuraamista ja kehon liikkumista yhtenä kokonaisuutena, jolla on vahva keskusta ja juuri.

Harjoittelemme ulkona, Pyynikin Kuntoilupaikan vieressä (Herra Kiven kuntoilupaikka), Tampereella. Säävaraus. Kertamaksu 10 euroa, tai edullisella sarjakortilla 7,5 euroa/tunti.

Poikkeuksia qigong-tunneille: Tiedotan muutoksista qigong-tunneissa sähköpostilla, voit liittyä listalle tästä linkistä (Mailchimp palvelu).

Hienoa tutkimustietoa Qigongista

"Pasi Pölönen: Artikkeli perustuu Helsingin Yliopiston kognitiotieteen pro gradu -tutkimukseeni, jonka tein viime vuonna. Tutkimuksessa ilmeni, että qigong harjoittelu vähensi negatiivisia harjoittelijan tunnetiloja sekä lisäsi positiivisia tunnetiloja. Harjoittelu sai aikaan tunnekokemuksen, jota voi kuvailla sanoilla levollinen, rentoutunut, onnellinen, tasapainoinen ja selkeä. Harjoittelu myös sai aikaan flow-kokemuksen.

Flow-kokemus on subjektiivinen virtauskokemus tai optimaalinen kokemus vaivattoman tuntuisesta toiminnasta, johan henkilö on täysin uppoutunut, joka on itsessään palkitsevaa, ja jossa toiminta virtaa spontaanisti ilman tietoista ponnistusta." Artikkelin (englanniksi) voi lukea täältä.

16 kohtaa qigong (chi kung) harjoittelusta

 • Qigong on helppo aloittaa - sinun ei tarvitse olla notkea tai fyysisesti vahva. Osa harjoituksista on todella yksinkertaisia, ja lähes kaikki harjoitukset sovellettavissa.
 • Qigongissa ei tarvitse oppia pitkiä askelsarjoja - sarjat ovat osa harjoittelua, mutta eivät itsetarkoitus.
 • Qigong on haastavaa - qigong kasvaa harjoittelun myötä ja yhdessä harjoittelijan kanssa. Yksinkertaisimmatkin harjoitukset avautuvat yhä uudelleen, uusin oivalluksin ja painopistein. Qigong haastaa kutkuttavalla tavalla, alati uudistuen ja sopivalla tavalla, kehon ja mielen.
 • Qigong on terveysvaikutteista - moni liikunta on hyväksi terveydelle, mutta qigong harjoitukset on suunniteltu ja kehitetty vuosisatojen (historiaa jopa 3000 vuotta) kuluessa terveyttä ylläpitäviksi ja terveysvaikutteisiksi.
 • Qigong on täydentävää - se ei kilpaile muiden itselle hyvää tekevien asioiden, lajien tai hoitomuotojen kanssa, vaan tulee maanläheisellä ja konkreettisella tavalla osaksi kokonaisuutta, jolla pitää itsestään huolta. Ja itsestään huolta pitämällä pitää huolta myös muista.
 • Qigong on voimaannuttavaa - qigong vahvistaa fyysistä ja henkistä voimaa; mielen lujuutta, hengen sitkeyttä ja kehon väkevyyttä.
 • Qigong ja mindfullness - qigong on tietoista läsnäoloa ja sen taitoa, läsnäolevuutta.
 • Qigong on hauskaa - alku saattaa olla hankalakin, varsinkin nopeampaan tempoon tottuneelle. Mutta kunhan sallii itsensä takellella muutaman kerran, ilo, sallivuus ja lempeämpi suhtautuminen itseen saavat mahdollisuuden pulpahdella esiin.
 • Qigongia on helppo tehdä missä vain - qigong ei vaadi suurta salia, välineitä tai pitkää aikaa, sitä voi tehdä lyhyestikin arjen keskellä.
 • Qigong on virtaavaa - yksittäisiä harjoituksia tai liikkeitä toistetaan lukuisiakin kertoja, ja pikku hiljaa opittavaa sarjaa tai sen osaa uudelleen ja uudelleen. Tämä antaa mahdollisuuden uppoutua kokemukseen ja tulla sinuksi liikkeen, hengityksen ja ajatuksen, myöhemmin myös energian, kanssa. Mieli ja tekeminen lähentyvät, mikä on huikeaa ja nautittavaa.
 • Qigong on energiatyöskentelyä - kaikki on energiaa (Qi), ja muun muassa akupunktio, traditionaalinen kiinalainen lääketiede ja Feng Shui ovat yhä enemmän tunnettuja länsimaissakin. Qigong on käytännöllistä energian harjoittamista ja tasapainottamista.
 • Qigong on henkistä harjoittelua - qigong harjoittaa ihmisen henkisiä puolia, olematta uskonto tai asettamatta suuria, mystisiä tavoitteita. Harjoittamalla kehoa harjoitetaan samalla mieltä ja henkeä, ja harjoittamalla mieltä harjoitetaan kehoa sekä henkisiä ominaisuuksia. Qigong on hyvin käytännönläheistä.
 • Qigong on liikemeditaatiota - sen lisäksi qigong on hyvää lisäharjoittelua meditaation rinnalle.
 • Qigong on vaikuttavaa - sen lisäksi, että qigong on suunniteltu ylläpitämään terveyttä ja ennaltaehkäisemään sairauksia, qigong sujahtaa vaivattomasti arkielämään mukaan. Qigongin harjoittelua ei tarvitse lopettaa esimerkiksi kun vuosia kertyy, jos elämäntilanne muuttuu tai jos sairastuu - kun on oppinut perustan ja oppinut harjoittelemaan, voi aina soveltaa tai löytää uusia, kulloiseenkin tilanteeseen sopivia harjoituksia. Aiempi työ (Gong) kannattelee uudessakin tilanteessa.
 • Qigong harjoittaa syvää, rentoa ja terveyttä ylläpitävää hengitystä - tapasi hengittää on mukanasi aina, jokaisessa arjen tilanteessa. Terveempi tapa hengittää on yksi vaikuttavimmista keinoista kohentaa omaa terveyttään sekä rentouttaa mieltään, koska hengityksemme on läsnä jokaisena hetkenä, nukkuessammekin.
 • Harjoittamalla Qigongia opimme myös kärsivällisyyttä - kärsivällisyys on taito, joka on opittavissa, ja josta oppii nauttimaan. Kärsivällisyys tuo elämäämme muun muassa kykyä havaita enemmän, ja näin ollen mahdollisuuksia toimia taitavammin.

Taijin harjoittelusta

(Monet kohta mainituista seikoista pätevät myös Qigong-harjoitteluun - Taijin voidaan katsoa olevan laji, joka on vaikuttunut qigongista, ja omaksunut siitä osasia. Qigong on historiallisesti ollut olemassa ennen Taijita. Qigong on hyvin laaja kenttä.)

Taiji-harjoittelu voi auttaa sinua monin eri tavoin. Kaikki taijiharjoittelu mielekkäästi tehtynä parantaa ryhtiäsi, tasapainoasi ja joustavuuttasi. Lisäksi taiji-harjoittelu kehittää koordinaatiota ja keskittymistä.

Taijin terveysvaikutuksista

Taijin terveyshyödyt ovat lukuisat ja hyvin dokumentoidut. Taiji on liikuntamuoto, jossa fyysiset liikkeet yhdistyvät henkiseen keskittymiseen ja syvään hengitykseen. Taijiquan eli "tai chi" on erityinen taijin muoto, joka on peräisin Kiinasta.

Taijiquan on erinomainen tapa parantaa tasapainoa, joustavuutta ja koordinaatiota. Se saattaa myös tukea stressin sietokykyä sekä ylimääräisen stressin purkautumista, ja näin ollen lisää hyvinvointia. Lisäksi taijin on osoitettu vahvistavan immuunijärjestelmää, parantavan sydämen terveyttä ja lisäävän luuntiheyttä.

Taijia voi harrastaa yksin, mutta sitä tehdään usein myösryhmissä. Tämä tarjoaa mahdollisuuden sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja muiden taijia harrastavien tukeen. Riippumatta siitä, harrastatko taijia yksin vai ryhmässä, tärkeintä on pysyä rauhallisena ja keskittyneenä liikkeitä tehdessäsi.

Taijin tekemiseen on monia eri tapoja, mutta suosituimmat tyylit ovat yang-tyyli ja yin-tyyli. Yang-tyylinen taiji on aktiivisempi, kun taas yin-tyylinen on passiivisempi.

Taijin Harjoittelun Kolme Osa-Aluetta

Taijiharjoittelussa on kolme pääaluetta: keho, liikkeet ja voima. Itse Taijin-harjoittelu on myös tärkeä osa Taijia, ja sitä pidetään usein neljäntenä osa-alueena. Jokainen näistä alueista vaatii erilaista kehon ja mielen voimaharjoittelua.

Kehon alueella keskitytään kehittämään eri lihaksia, joita käytetään Taiji-liikkeissä. Harjoittelu on tärkeää sekä liikkeiden laadun parantamisen että voiman lisäämisen kannalta.

Liikkeiden alueella keskitytään kunkin liikkeen oikean muodon kehittämiseen. Harjoittelu on tärkeää sekä liikkeiden laadun parantamiseksi että voiman lisäämiseksi.

Voima-alueella keskitytään kehittämään kehon ja mielen välistä yhteyttä, jota tarvitaan Taiji-liikkeiden voimakkaaseen suorittamiseen. Harjoittelu on tärkeää sekä liikkeiden laadun parantamiseksi että voiman lisäämiseksi.

Taijista Tasapainoa, Tyyneyttä ja Terveyttä

Taijin on tasapainon, tyyneyden ja terveyden laji, sekä periaate. Se on näkemys siitä, että yinin ja yangin on oltava tasapainossa, jotta ihminen olisi terve. Yang on aktiivinen, maskuliininen periaate, kun taas yin on passiivinen, feminiininen periaate. Taijin-harjoittelu on tärkeää, koska se auttaa pitämään mielen ja kehon tasapainossa. Taijin-liikkeet suoritetaan ilman ulkoisesti näkyvää ponnistelua, ja tämä sisäinen tapahtuma, työ tai muutosten aikaansaaminen on merkittävä osa taijissa kehittymistä.

Taiji Yleisesti - Taiji Liikuntamuotona

Taiji on perinteinen liikuntamuoto, jota on harjoitettu Kiinassa vuosisatojen ajan. Se perustuu kiinalaisiin yinin ja yangin periaatteisiin, ja siinä käytetään kehon luonnollista tasapainoa ja liikettä terveen ja tasapainoisen tilan luomiseksi. Taijista käytetään usein nimitystä Taijiquan. Se on liikkeiden ja harjoitusten järjestelmä, joka on suunniteltu parantamaan harjoittajan terveyttä ja hyvinvointia. Taiji sopii kaikenikäisille ja kaikentasoisille, ja sitä voidaan mukauttaa jokaisen yksilön tarpeisiin. Liikkeet ovat hitaita ja hallittuja, ja mieli keskittyy kehon liikkeisiin, joten se on ihanteellinen harjoitusmuoto niille, jotka haluavat lempeämpää ja rentouttavampaa harjoittelua.

Taijin Historiaa - Perinteinen Kiinalainen Harjoitus

Taijin historia juontaa juurensa muinaiseen kiinalaiseen taistelutaitoon. Taijita harjoitettiin jo kauan ennen kuin taijin terveyshyödyt huomattiin. Nykyään harjoitettava Taiji on sisällöltään ja historiallisesti paljon enemmän kuin pelkkä terveysohjelma; se on monimutkainen taistelutaito, joka on siirtynyt sukupolvelta toiselle.

Taiji - Liikkeen Suorittaminen Ilman Ulkoisesti Näkyvää Voimanponnistusta

Taiji on hitaan voiman muoto. Se on hyvin rauhallinen ja perustuu liikkeisiin. Sitä voi tehdä myös hyvin nopeasti, mutta se tarjoaa paljon liikettä ja muotoa.

Etsi oman kaupunkisi Qigong (Chi Kung)- ja Taiji-harrastajat, ja aloita uusi harrastus!

Terveys Qigong, miten aloittaa?

Voit päättää osallistua viikoittain jollekin tietylle tunnille tai parille, ja näin kannustaa itseäsi harjoittelemaan. Tai ja sen lisäksi voit myös piipahtaa eri tunneilla aina, kun sinulle vain sopii, vaikka tunnin sarja olisikin sinulle aivan uusi. Harjoitettavia sarjoja on tarjolla yhdeksän, joten kyse on todella rikkaasta lajista.

Voit osallistua mille tahansa tunnille. Tunnit etenevät niin, että mukaan pääsee aina, kesken kaudenkin. Kaikki tunneilla tehtävät sarjat ja niiden liikkeet etenevät omaan tahtiinsa ja tukevat toisiaan. Sarjaa tai liikkeitä ei tarvitse opetella ulkoa, vaan aina on ohjaaja, jota seurata ja joka auttaa tarvittaessa. Melko pian voi halutessaan itse tehdä lempiliikkeitään vaikkapa kotona, ryhmässä harjoittelun kannustaessa ja antaessa uusia virikkeitä ja oivalluksia. Harjoittelulle kannattaa antaa aikaa ja tehdä itselleen päätös harjoitella.

Jokainen harjoittelija aloittaa aina juuri siitä omasta lähtökohdastaan käsin, sarja vain tavallaan aukeaa uudella tavalla ajan kanssa tehtynä ja kokemuksen karttuessa. Tästä syystä niin vuosia qigongia tehneet kuin aivan vasta-alkajatkin tekevät myös samoja harjoituksia ja sarjoja, ja vanhoihin tuttuihin harjoituksiin palataan aika ajoin.

On hieno ja melko hämmästyttäväkin tunne, kuinka erilaiselta ja omalle itselle sopivalta vaikkapa jokin vuosi sitten viimeksi tehty sarja voi tuntua taas uudelleen tehtäessä, kun on kuluneen vuoden harjoitellut muuta. Keho ja ihminen kokonaisuutena muistaa, oppii ja muuntuu kauniilla, ihmeelliselläkin tavalla. Me emme vain useinkaan pysähdy huomaamaan tätä kasvua, tai huomaamiselle ei ole ehkä riittävästi mahdollisuuksia.

Qigong on monipuolista liikkumista, terveysliikuntaa ja harjoittelua, jolla kasvatat iloasi ja energiaasi ja etenet kohti tasapainoisempaa kehoa ja mieltä. Säätelemällä kehon käyttöä liikkeistä saa fyysisesti vaativampia tai kevyempiä. Säännöllinen harjoittelu palkitsee. Kun aloitat harjoittelun, huomaat harjoittelemisen jonkin ajan kuluttua tärkeäksi ja merkitykselliseksi, antavan sinulle jotain arvokasta — pidä tästä tunteesta kiinni, se kannustaa käymään tunneilla.

Qigong-tunneilta saa myös helppoja, mutta tehokkaita harjoituksia, mitä voit tehdä kotona. Tai minä hetkenä hyvänsä, kun tarvitset kehon ja mielen virkistystä, tai rauhoittumista ja läsnäoloa.

“Qigong on joukko terveydenhoitomenetelmiä, joita ovat muun muassa liike-harjoitteet ja -sarjat (venyttämällä ohjaamiset), erilaiset hengitysharjoitukset ja tavat hiljentyä (esimerkiksi liikemeditaation muodot ja paikallaan olevat harjoitukset), kehon hieronnat -ja manipulaatiot, sekä mielikuvien käyttö. Qigong saattaa olla helpompi aloittaa kuin "sukulaislajinsa" Taiji (Tai chi), jossa harjoitettu muoto (liikesarja) on usein pidempi ja liikkeet kehonkäytöllisesti monimutkaisempia."

Mitä on Terveys Qigong?

Terveys Qigong, Jianshen Qigong, on käytännöllistä, sallivaa ja kiireetöntä terveysliikuntaa, sekä qigongin moderni muoto. Terveys Qigong-sarjoja kehitetään ja tutkitaan Beijingin urheiluyliopistossa. Harjoittelu ja harjoiteltavat sarjat pohjautuvat kiinassa tuhansien vuosien aikana kehittyneisiin harjoittelumenetelmiin, tietoon ja ymmärrykseen. Erilaisia sarjoja on tällä hetkellä yhdeksän.

Terveys Qigong -sarjat ovat hyvin sovellettavissa monenlaisille ihmisille ja erilaisiin tiloihin, harjoittelu sopii kaikenlaisille ja -ikäisille ihmisille. Erityistä qigongissa on oman itsensä oivaltamisen, mielen ja energian tasapainon, sekä vaikuttavan fyysisen harjoittelun yhdistyminen helposti lähestyttäväksi, ihmisen eheyttä vaalivaksi liikuntamuodoksi.

Terveys Qigongia on helppo ryhtyä harjoittelemaan, juuri sellaisena kuin olet, ja harjoittelusta saatu hyvä olo innostaa harjoittelemaan lisää.

Mikä on Qigong harjoittelun idea?

Qigongin tarkoituksena on vahvistaa ja parantaa kehon terveyttä sekä ennaltaehkäistä vaivoja ja sairauksia. Harjoittelulla ei vahvisteta vain lihaksia, vaan yhtälailla ylläpidetään myös nivelten, jänteiden ja sisäelimien hyvinvointia, sekä edistetään energian virtausta kehossa. Liikkeitä ei tarvitse suorittaa tai opetella tuskaisesti ulkoa, vaan sallitaan oman kehon ja mielen rentoutua, oman olon virkistyä venyttävistä ja avaavista harjoitteista, sekä hetken kokemisesta.

Harjoittelun taustalla on teoria siitä, miten yhdistää liike ja hengityksen rytmi, kiinalaisen lääketieteen periaatteet harjoittaa ja säädellä omaa kehoa, hengitystä, energiaa ja mieltä, sekä moderni tieto ihmisen fysiologiasta. Näin ollen harjoittamalla qigongia rakennetaan samalla tietoisuutta siitä, miten oma keho, hengitys, mieli sekä energia liikkuvat ja toimivat.

QIGONG TUNNEISTA SANOTTUA:

 • "Treenaaminen on miellyttävää, olla omassa itsessä ja kehossa harjoituksen ajan. Mielen tyhjentäminen ja kohdistaminen on haastavaa. Hyvä opettaja motivoi. "
 • "Parasta olla ryhmässä ja tuntea, että tämä harjoitus on minua varten ja hyväksi. Antaa rytmiä viikkoon."
 • "Harjoittelu Taidetila Pellossa on vapauttavaa, stressiä helpottavaa. Porukalla helpompaa kuin yksin."
 • "Tunnin jälkeen on rennompi olo, arki on helpompi järjestellä."
 • "Qigong is a wonderful practise and Taidetila Pelto is a fabulous place to hone your skills under the expert guidance at Osku Leinonen. Practising in a warm friendly group, with a fantastic teacher is guaranteed to make you smile! I would highly recommend this place to everyone. The best thing is the warm friendly welcome, Osku’s patience in answering all my qigong question and they serve an excellent cup of tea."
Qigongista suomessa julkaistua

Lyhyet kuvaukset terveys qigong sarjoista

MAWANGDUI DAOYIN KUVASTO (Mawangdui Daoyin Shu)

Mawangdui Daoyin -sarja on monipuolinen, 12 liikettä sisältävä kokonaisuus. Liikkeet parantavat erityisesti notkeutta ja keskivartalon lihaksia. Liikkeet ovat yksilöllisiä, ja niitä voi harjoitella itsenäisinä harjoituksina. Punoutuessaan yhteen sarjaksi harjoittelijaa ilahduttaa ja kannustaa se, kuinka soljuvasti liikkeet liittyvät yhteen. Harjoittelun edetessä koko sarja alkaa pikkuhiljaa avautumaan aivan uudella tavalla, ja liike sinänsä sulautuu kokonaisuuteen.

Sarjan yhteneväisyyttä lisää, että myöhemmin harjoitteluun otetaan mukaan ihmiskehon 12 päämeridiaania, energiakanavaa, joita liikkeet mielen ja energian kanssa seuraavat. Meridiaaneihin keskittyminen vaikuttaa muun muassa hengitykseen, verenkiertoon ja aineenvaihduntaan, ja niiden harjoittaminen lisää mielen hyvinvointia ja keskittymiskykyä. Kun energia kulkee kehossa tasapainossa ja tarkoituksenmukaisesti, ihminen voi kokonaisuutena hyvin. "Jalkojen vahvistusta sekä hartioiden kireydet sulamaan".

KAHDEKSANOSAINEN BROKADISILKKI (Ba Duan Jin)

Klassinen, kompakti qigong-sarja, joka on syntynyt eteläisen Song-dynastian aikana v. 1127-1279. Vahvistaa erityisesti niveliä ja jänteitä ja lisää notkeutta. Seisten tehtävä sarja, joka on hyvin sovellettavissa myös istuen tehtäväksi. Sarja sopii hyvin kaikille, ja liikkeiden vaativuutta voi harjoittelun edetessä nostaa luontevasti.

Tässä sarjassa etenkin toteutuu qigongin harjoittelun kolme tärkeää periaatetta, joista lähdetään liikkeelle, ja joihin aina palataan, selkeällä tavalla – asennon säätely, hengityksen säätely, sekä mielen säätely. Harjoittelua aloitettaessa keskitytään ensin asennon, eli liikkeen ja muodon säätelyyn, ja kahdeksan osaisessa sarjassa liikkeiden muodot ovat erityisen selkeitä ja tarkkoja. Painon siirtoa tulee myös opittua paljon selkeällä tavalla, ja sarjan harjoittelu tukeekin hyvin muiden sarjojen harjoittelua. "Jalkojen ja niskan avaus, tasapainoa ja keskittymiskykyä".

KUUDEN ÄÄNEN SALAISUUS (Liu Zi Jue)

Kuuden äänen salaisuus on Terveys Qigong -sarjoista liikkeellisesti pehmein ja yksinkertaisin. Sarjan liikkeet ovat rauhallisia ja kehoa avaavia, ja hengitystekniikka kohenee kuin huomaamatta sarjaa tehdessä. Tämä siitä syystä, että sarjassa harjoitteluun otetaan mukaan kuusi ääntä, jotka myös tukevat ja ohjaavat syvää ja rauhallista hengitystä.

Oikein muodostetuilla äänillä ja sitä tukevilla liikkeillä vaikutetaan suoraan viiteen elimeen ja niitä vastaaviin energiakanaviin – maksaan, sydämeen, pernaan, keuhkoihin ja munuaisiin. Päämääränä on sisäelinten toiminnan paraneminen ja sisäelinten vahvistaminen. Sarja on helppo oppia liikkeellisesti, mutta siinä riittää kiinnostavaa tutkittavaa, liike on vain alku. Kuten qigong yleensäkin, Kuuden Äänen Salaisuus kasvaa ja avautuu sisäisesti, ei määrällisesti, ulkoisen tasapainoittuessa ja tarvittaessa vähentyessä. "Hengityksen vahvistamista ja rauhoittavaa liikkumista".

12 OSAINEN BROKADISILKKI (Shi Er Duan Jin)

Istuen tehtävä, monipuolinen sarja. Koska sarja tehdään istuen, siinä tulee keskityttyä aivan uudella tavalla kehoon ja liikkeisiin. Esimerkiksi painon siirrosta asennosta toiseen ei tarvitse huolehtia. Sarjassa yhdistyy traditionaalisista qigong metodeista muun muassa hieronta (anmo), daoyin (venytä ja ohjaa, eli ”qin johtaminen ja kehon venyttely parantavan tai halutun vaikutuksen saamiseksi”), meditaatio sekä tarkkaileva mietiskely, ”tuhannen ajatuksen muuttaminen yhdeksi” (mielen tarkkaaminen energiapisteisiin ja -kanaviin, liikkeisiin ja/tai hengitykseen).

Sarjassa liikutetaan pehmeän voimakkaasti päätä, niskaa, olkapäitä, selkää lantiota, raajoja, rintakehän aluetta ja vatsaa. Lattialla istuminen saattaa olla aluksi vaikeaa, tauotammekin harjoittelua emmekä ole istuen liian pitkiä aikoja – harjoittelu ei saa tehdä kipeää eikä olla suoritus. 12 osainen sarja on mahdollista tehdä soveltaen myös tuolilla istuen. Tilassamme on sopivia istumatyynyjä ja tuoleja, mutta jos haluat, voit ottaa mukaasi oman, tukevan istumatyynyn tai pari (esimerkiksi yhden isomman ja toisen pienemmän, tai jumppamaton, jolloin jalat saa laitettua lantiota alemmas). "Istuen keskivartalon, hengityksen sekä mielen rauhoittamisen harjoittamista".

SUURI TANSSI (Da Wu)

Kahdeksan liikkeen sarja, joka vaikuttaa edullisesti etenkin niveliin ja jänteisiin. Sarja on monipuolinen ja siinä käytetään jonkin verran myös tilaa. Aikoinaan Suurta Tanssia on kehotettu harjoittamaan kylmän ja kostean sään mahdollisesti tuomiin vaivoihin". Ranteille liikkuvuutta sekä yläselän sekä lonkkien avausta."

VIIDEN ELÄIMEN LEIKKI (Wu Qin Xi)

Viiden eläimen leikki on yksi vanhimmista qigong-sarjoista. Sen liikkeet ovat leikkisiä ja tehokkaita, ja ovat aikoinaan saaneet inspiraatiota viideltä eläimeltä – tiikeriltä, peuralta, karhulta, apinalta ja linnulta. Eläimiä ei varsinaisesti matkita, mutta niiden edustama henki tai ominaisuus otetaan hetkeksi ”lainaan”; eläimen ja sen edustaman luonnetyypin annetaan vaikuttaa omaan liikkeeseen ja olemistapaan, ehkäpä omaan periluonteeseen.

Sarja on jo pelkästään liikkeellisesti rikas ja hyvää tekevä, mutta siitä on mahdollisuus löytää paljon positiivista ja kiinnostavaa liittyen eläinten edustamiin luonteisiin, sisäelimiin, tunnetiloihin, vuoden aikoihin ja niin edelleen. Itseäni tämä sarja viehättää erityisesti, ja koen siinä olevan jonkin vahvan yhteneväisyyden butoh-tanssiin. Viiden Eläimen Leikissä on monia harjoituksia ranteille ja sormille, ja olen kokenut sen tekevän erityisen hyvää tietokoneella naputtelun väsyttämille sormille. "Sormien, käsien ja tasapainon vahvistamista".

TAIJI KEPPI HARJOITUS (Tai Ji Yang Shen Zhang)

Sarja, jossa käytetään keppiä ohjaamaan liikettä ja qitä, omaa sisäistä voimaa. Kepillä tehostetaan liikkeiden vaikuttavuutta, ohjataan liikettä ja etenkin kiertoliikkeitä, ja lisäksi hierotaan lihaksia. Sarja edistää vartalon liikkuvuutta, koordinaatiota ja joustavuutta.

Liikkeet ovat pehmeitä ja hitaita, ja lantion ja keskivartalon kierto, kepin liikkeen lisäksi, tekee sarjan liikkeistä hyvin kolmiulotteisia. Muutamia sarjan liikkeitä tehdään alhaalla kyykyssä ja näitä liikkeitä voi tarvittaessa keventää tekemällä liikkeet ylempänä. "Ketterää liikettä, lantion kiertoja ja juurtumista".

LIHAKSIA JA JÄNTEITÄ MUUTTAVA KLASSIKKO (Yi Jin Jing)

Sarja, joka vaikuttaa edullisesti lihaksiin, liikkuvuuteen ja nivelten kiertoliikkeisiin. Säännöllisesti harjoiteltuna kohentaa sydämen ja verisuonten sekä ruoansulatus- ja hengityselinten toimintaa. "Hartioiden kireyksiä avaavaa, vahvaa ja maadoittavaa liikkumista".

ELÄMÄÄ RAVITSEVA DAOYIN HARJOITUS (Daoyin Yangsheng Gong Shi Er Fa)

Daoyin-liikesarjan (venyttämällä ohjaaminen) on kehittänyt professori Zhang Guangde. Daoyin-sarja on kokonaisvaltaista liikuntaa, osan liikkeistä edistäen lihasten joustavuutta ja nivelten liikkuvuutta, toisten liikkeiden aktivoidessa sisäelinten toimintaa. "Ylävartalo liikkeelle ja virkistävää koordinaatiota".

9 videota terveys qigong sarjoista + 1 tuolilla istuen tehtävä versio

Ba Duan Jin — Kahdeksan Osainen Brokadisilkki
Kahdeksan Osainen Brokadisilkki
Wu Qin Xi — Viiden Eläimen Leikki
Fit My Video Tag
Taiji Yang Sheng Zhang — Taiji keppi harjoitus
Taiji keppi harjoitus
Mawangdui Daoyin Shu — Mawangdui Daoyin Kuvasto
Mawangdui Daoyin Kuvasto
Shi Er Duan Jin — 12 Osainen Brokadisilkki
12 Osainen Brokadisilkki
Da Wu — Suuri Tanssi
Suuri Tanssi
Liu Zi Jue – Kuuden Äänen Salaisuus
Kuuden Äänen Salaisuus
Yi JIn Jing – Lihaksia ja Jänteitä Muuttava Klassikko
Lihaksia ja Jänteitä Muuttava Klassikko
Daoyin Yangsheng Gong — Elämää Ravitseva Daoyin Harjoitus
Elämää Ravitseva Daoyin Harjoitus
Sisäistä voimaa ja virkeyttä istuen: Elämää Ravitseva Daoyin Harjoitus istuen
Istuen tehtävä versio

Hinnat, maksutavat ja tilinumero

 • 8 kerran sarjakortti 60 euroa (7,5 €/tunti)
 • 4 kerran sarjakortti 35 euroa (8,75 €/tunti)
 • Kertamaksu 10 euroa

Kaikki yllämainitut hinnat sisältävät alvin (10%). Sarjakortti on voimassa 6 kuukautta viimeisimmästä käyttökerrasta alkaen.

 • Käteinen, maksetaan ennen tunnin alkua.
 • Nordea Siirto (puhelinnumerolla 0453185117)
 • Mobile Pay (puhelinnumerolla 0453185117)
 • Tilisiirto, voit maksaa vaikka juuri ennen tunnin alkuakin, tai tunnin jälkeen.

Tilinumero: S-Pankki FI0439390033859554. Viestikenttään oma nimi ja mitä ostettu, maksun saajaksi Osku Leinonen. Mainitse ennen tunnin alkua, mitä olet maksanut.

INSTAGRAM OSKU LEINONEN

JAA PELTO MAAILMALLE

LAITA VIESTIÄ MEILLE

MUITA POIMINTOJA

Tämä sivusto kerää ihan perustietoja käynnistäsi selailun sujuvoittamiseksi, kuten muutkin sivustot. Kiitos!